Atvērt demo kontu | Luminor

Klients apzinās, ka šī pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros Banka un tie personas datu apstrādātāji, kas iesaistīti attiecīgā pakalpojuma nodrošināšanā, veiks personas datu apstrādi.

Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar personas datu apstrādes kārtību un noteikumiem, kas ir norādīti Luminor Privātuma politikā un Luminor Personas datu glabāšanas politikā, kas ir pieejamas https://www.luminor.lt/en/privacy-policy, un par personas datu apstrādes mērķiem un likumīgajiem pamatiem, personas datu apstrādātājiem un saņēmējiem, kā arī datu subjekta tiesību īstenošanu un attiecīgajiem terminiem un definīcijām, kas norādīti Luminor Privātuma politikā. Luminor Personas datu glabāšanas politikā ir norādīts laikposms, kurā personas dati tiks glabāti.

Saistībā ar šo dokumentu veiktās personas datu apstrādes pārzinis ir Luminor Bank AB, uzņēmuma kods 112029270,
adrese: Konstitucijos ave. 21A, 03601 Viļņa, Lietuva.

Pēc pieprasījuma uz e-pastu dataprotectionLT@luminorgroup.com Luminor Datu apstrādes speciālists sniegs papildu
informāciju par personas datu apstrādi un palīdzēs īstenot Jūsu tiesības.