Ikgadējais ieturējuma nodoklis | Luminor

Saskaņā ar ASV likumdošanu visiem ārvalstu finanšu starpniekiem jāsniedz informācija ASV nodokļu institūcijai – Valsts ieņēmumu dienestam (IRS) par klientiem, kuri gūst ienākumus ASV. Luminor Trade gadījumā ziņojumi iesniedzami attiecībā uz Lietuvas rezidentiem – gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. Ienākumi tiek uzskatīti par ASV uzņēmumu peļņas sadali: dividendēm un līdzīgiem maksājumiem. Ar ASV uzņēmumu tiek saprasts ASV reģistrēts uzņēmums vai ārvalstu uzņēmums, kas gūst lielāko daļu savu ienākumu ASV. Finanšu instrumenti ir uzņēmumu akcijas un/vai biržā tirgotie fondi (ETF).
Luminor Bank pilda savu pienākumu un katru gadu aizpilda un iesniedz nepieciešamās veidlapas ASV Valsts ieņēmumu dienestam. Saistībā ar šo ziņojumu sagatavošanu Luminor Bank rodas noteikti izdevumi, tāpēc klientiem, kuri fiskālā gada laikā ir guvuši minētos ienākumus, tiek noteikta komisija par pārskata sagatavošanu.
 

Ieturējuma nodokļa apmērs
Ieturējuma nodoklis ir noteikts 90 USD apmērā gadā

Komisija par pārskata sagatavošanu piemērojama no 2014. gada 1. janvāra par 2013. gada pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu. Tā maksājama reizi gadā otrajā ceturksnī (spēkā no 14.04.2017., pirms tam – 4. ceturksnī). Piemēram, komisija par 2013. gadu tiks piemērota 2014. gadā, par 2014. gadu – 2015. gadā utt. Luminor Bank ieturēs komisiju no klienta tirdzniecības konta.
Sīkāka informācija atrodama ASV Valsts ieņēmumu dienesta (IRS) mājaslapā:
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1042s.pdf
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Amounts-Subject-t...
PIEZĪME
Augstākminēto ASV likumdošanas aktu prasības var būt nepilnīgas un var tikt grozītas. Konkrētos informācijas sniegšanas nosacījumus nosaka ASV Valsts ieņēmumu dienests un (vai) citas ASV institūcijas, nesaskaņojot tos ar Luminor Bank. Luminor Bank neuzņemas atbildību par ASV Valsts ieņēmumu dienesta un (vai) citu ASV iestāžu noteikumiem un to publicēšanu. Lūdzam ņemt vērā, ka ikgadējā komisija par pārskata sagatavošanu nav uzskatāma par Luminor Bank pienākumu sniegt nodokļu konsultācijas attiecībā uz Luminor Bank pakalpojumiem vai īstenot jebkādas citas darbības, kas varētu palīdzēt klientiem optimizēt nodokļus, izvairīties no dubultās aplikšanas ar nodokļiem un tamlīdzīgi. Klienta pienākums ir noskaidrot un samaksāt nodokļus, kas piemērojami viņa jurisdikcijai un juridiskajam veidojumam. Ja jums ir nepieciešami papildu paskaidrojumi, lūdzam sazināties ar nodokļu konsultantiem.