Negatīva konta atlikuma pārvaldīšana | Luminor

Kā tiek aprēķināti procenti?

Luminor Bankas piemēro finansēšanas maržas procentus klientiem, kuriem ir atvērtas maržinālās pozīcijas un/vai ir negatīvs atlikums kontā, saskaņā ar Luminor Trade platformas Ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas vispārējiem noteikumiem (BUSINESS TERMS FOR SECURITIES TRADING via Luminor Trade).

Procentu aprēķiniem tiek izmantoti divi galvenie rādītāji: neto brīvā kapitāla vērtība jeb Net Free Equity (turpmāk arī – NFE vai Net Free Equity) un konta vērtība jeb Account Value. NFE un Account Value vērtības tiek aprēķinātas katru dienu 17:00 pēc Ņujorkas laika un atbilstoši iegūtajiem rezultātiem tiek ieturēti vai izmaksāti procentu maksājumi.

Pozitīva NFE un/ vai Account Value gadījumā Luminor bankas izmaksā klientam procentus, savukārt negatīva NFE un/ vai Account Value gadījumā – procentus ietur no klienta.

Net Free Equity aprēķināšanas kārtība bāzes valūtas kontā:

Net Free Equity nodrošinājuma finansēšana. Nodrošinājuma finansēšanas prasības var atšķirties no nodrošinājuma prasībām tirdzniecības vajadzībām. Iepazīsties ar pilnu sarakstu naudas līdzekļu nodrošinājumam, kas tiek izmantots Net Free Equity nodrošinājuma prasību aprēķināšanai.

Account Value aprēķināšanas kārtība sub-kontos:

Pievērsiet uzmanību, ka Net Free Equity raksturo bāzes valūtas konta vērtību, savukārt Account Value raksturo sub-kontu vērtību!

Kā sekot līdzi NFE un Account Value?

Informāciia par Net Free Equity, Account Value un uzkrātajiem procentiem apskatāma Luminor Trade platformā sadaļā Account > Interest Details

Account Value ir uzrādīta NFE kolonnā.

Pievērsiet uzmanību, ka Net Free Equity raksturo bāzes valūtas konta vērtību, savukārt Account Value raksturo sub-kontu vērtību!

Kā rodas nepietiekams vai negatīvs konta atlikums?

Pievērsiet uzmanību, ka zemāk esošais saraksts nesatur visu iespējamo situāciju uzskaitījumu! Tajā ir minēti tikai daži ilustratīvi piemēri.

Piemērs Nr. 1 – Viens tirdzniecības konts, abonēšana un/ vai papildus maksājumi

Ja jums ir tikai viens Luminor Trade konts un ja esat abonējis papildus pakalpojumus (reālā laika tirgus cenas, jaunumus vai Equity Research pakalpojumu), par papildus pakalpojumiem ik mēnesi ir maksājama abonēšanas maksa. Ja sakarā ar minētajiem abonenta maksājumiem konta atlikums kļūst negatīvs, tiek piemēroti procentu maksājumi.

Piemērs Nr. 2 – Viens tirdzniecības konts, maržinālā tirdzniecība

Ja jums ir tikai viens Luminor Trade konts un ja veicat maržinālo tirdzniecību, pastāv augsts zaudēt vairāk līdzekļu nekā sākotnēji ieguldījāt, un tādējādi tirdzniecības konta atlikums var kļūt negatīvs, par to attiecīgi tiek piemēroti procentu maksājumi.

Piemērs Nr. 3 – Bāzes valūtas konts ar vairākiem sub-kontiem, dažādu instrumentu tirdzniecība

Visbiežāk negatīvais konta atlikums rodas pērkot vai pārdodot finanšu instrumentus no konta vai sub-konta, kurā ir nepietiekami līdzekļi šī darījumu veikšanai. Kā tas notiek?

Pieņemsim, ka jums ir EUR 10 000 bāzes valūtas kontā un vēl USD 1 000 sub-kontā. Ja jūs iesniedzat rīkojumu pirkt akcijas, kuru nominālvērtība ir 10 000 USD, un izvēlaties USD sub-kontu šī darījuma veikšanai, darījums tiks veikts USD sub-kontā un USD sub-konta atlikums kļūs negatīvs 1 000 USD - 10 000 USD = -9 000 USD. Negatīvam konta atlikumam tiek piemēroti procentu maksājumi.

Jūsu bāzes valūtas kontā esošie EUR 10 000 netiks skarti, tādējādi saglabājot pozitīvu konta atlikumu. Kāpēc? Jo Luminor Trade platformā nenotiek automātiska valūtu konvertācija starp dažādiem kontiem un / vai sub-kontiem.

Kāpēc rīkojums netika atcelts, ja atlikums USD sub-kontā nebija pietiekams attiecīgajam darījumam? Rīkojums netika atcelts, jo Jūsu EUR kontā bija pietiekami līdzekļi, ko izmantot kā nodrošinājumu.

Piemērs Nr. 4 – Bāzes valūtas konts un vairāki sub-konti, nepietiekami līdzekļi bāzes valūtas kontā

Ja bāzes valūtas kontā ir nepietiekami līdzekļi, lai nosegtu NFE prasības, un tiek veikta tirdzniecība sub-kontos, tad piemērojami procentu maksājumi.

SVARĪGI! Lai izvairītos no procentu maksāšanas, ieteicams vienmēr turēt pietiekamu naudas līdzekļu apmēru bāzes valūtas kontā un sub-kontos.

Kā nosegt nepietiekamu vai negatīvu konta atlikumu?

Pastāv divi veidi:

 1. Negatīvu vai nepietiekamu konta atlikumu var segt, pārskaitot līdzekļus attiecīgajā valūtā uz Luminor Trade platformu. Piemēram, ja Luminor Trade platformā USD konta atlikums ir negatīvs, pārskaitiet papildus līdzekļus USD valūtā uz Luminor Trade kontu. Ņemot vērā to, ka Luminor Trade platformā nenotiek automātiska līdzekļu konvertācija, papildus pārskaitītie līdzekļi USD valūtā tiks iegrāmatoti Luminor Trade platformas USD valūtas kontā.
 2. Pieprasiet valūtas konvertāciju starp Luminor Trade kontiem:
  • Izmantojot saziņu Luminor Trade platformas sarakstes logā (čatā) vai
  • Aizpildot pieteikumu brīvā formā Luminor Internetbankā: Ziņojumi un īpašie piedāvājumi > Jauns iesniegums> Iesniegums

Kā izvairīties no negatīva konta atlikuma?

Ja Jums ir atvērti viens vai vairāki sub-konti, katru reizi pirms darījuma veikšanas pārliecinieties, vai rīkojums tiek sniegts pareizajā kontā:

Placing an Order

 1. Izvēlieties kontu, kurā Jūs darījums tiks iegrāmatots. Norēķini par attiecīgo darījumu tiks veikti izvēlētajā kontā. Ja izvēlētajā kontā nebūs pietiekami līdzekļi darījuma norēķinu veikšanai, darījums var izraisīt negatīvu konta/ sub-konta atlikumu par ko tiks piemēroti procentu maksājumi.

Ja Jums ir tikai viens konts, tad iepriekš aprakstītais gadījums uz jums, visticamāk, neattiecas. Taču, veicot maržinālo tirdzniecību, pastāv augsts risks zaudēt vairāk līdzekļus nekā sākotnēji ieguldījāt, un tādējādi tirdzniecības konta atlikums var kļūt negatīvs, kā arī par to attiecīgi piemēroti procentu maksājumi.

Kā sekot līdzi konta bilancei?

TraderGO Account Balance

 1. No pieejamā saraksta izvēlieties kontu. Ja neizvēlēsieties kontu, tiks radīta apvienota visu kontu informācija, kas konvertēta bāzes valūtā. Visi līdzekļi citās valūtās pēc tirgus kursa tiek uzrādīti bāzes valūtā, kas parasti ir EUR vai USD valūtā.
 2. Nospiediet “i: pogu, lai redzētu izvēlētā konta detalizētu informāciju.

Ja Jums ir tikai viens Luminor Trade konts, tad nospiežot uz “i” pogu, redzēsiet naudas līdzekļus, neiegrāmatotos darījumus un pieejamo naudas līdzekļu apmēru.

Ja Jums ir vairāki konti Luminor Trade platformā, vispirms no visiem pieejamiem kontiem izvēlieties vajadzīgo kontu vai sub-kontu un nospiediet uz pogu “i”, lai redzētu izvēlētā konta detalizētu informāciju.

Account Information

 1. Cash balance - tie ir naudas līdzekļi Jūsu kontā
 2. Cash available - tie ir pieejamie līdzekļi tirdzniecībai. Cash available = Cash balance - Transactions not booked. Transactions not booked (darījumi, kas nav iegrāmatoti) - maksājumi par kuriem norēķini vēl nav veikti.