CFD Korporatīvie notikumu | Luminor

Pat ja klientam turot CFD akciju pozīciju nav uzņēmuma īpašumtiesības, korporatīvie pasākumi tik un tā ietekmē atvērtās CFD Akciju pozīcijas. Akciju CFD pozīciajs un cenas tiek automātiski pakoriģētas lai atspoguļotu korparatīvo pasākumu. Korparatīvo pasākumu saraksts, kuri var tikt piemēroti CFD instrumentiem ir zemāk.

Ja korporatīvajam pasākumam tiek piemērotas komisijas, Luminor Bank tās norakstīs no klienta konta Luminor Trade platformā.

Bonusu emisijas

Jauni CFD tiek piešķirti spēkā stāšanās datumā (Ex-date). Klienti ar īso pozīciju tiek debitēti, bet klienti ar garo pozīciju - kreditēti. 

Naudas dividendes

Naudas korekcijas tiek grāmatotas spēkā stāšanās datumā (Ex-date) un atspoguļo tirgus cenas izmaiņas spēkā stāšanās dienā (Ex-date), bet faktiskā maksājuma vērtība tiek ieskaitīta maksājuma datumā (Pay Date).

Akciju dividendes

CFD tiek piešķirti spēkā stāšanās dienā (Ex-date) par vērtību maksājuma datumā (Pay Date). Klienti ar īso pozīciju tiek debitēti, bet klienti ar garo pozīciju - kreditēti.

Kapitāla pieauguma sadale

Nauda tiek piešķirta spēkā stāšanās dienā (Ex-date) par vērtību maksājuma datumā (Pay Date).

Atvērto rīkojumu dzēšana uzņēmuma rīcības rezultātā

Dienu pirms paredzētās uzņēmuma rīcības (spēkā stāšanās datums (Ex-date)) atvērtie rīkojumi tiek izdzēsti noteiktiem notikumu veidiem.

Zemāk tiek aprakstīti noteikumi un rezultāts:

Notikuma veids Rīkojumi netiek dzēsti Rīkojumi vienmēr tiek dzēsti Rezultāts aprakstīts augstāk
Atpirkšanas piedāvājumi​ ​x
Akciju pārdale x​
Atgriezeniskā akciju pārdale x​
Bonusu emisijas​ x​
Obligātā apvienošanās x​
Atdalīšanās x​
Tikera izmaiņas​ x​
Kotācijas atcelšana​ x​
Naudas dividendes​ ​x
Akciju dividendes x​
Izvēles dividendes​ x​
Tiesību emisijas​ x​

Dividendēm un tiesību emisijām visi atvērtie rīkojumi attiecībā uz konkrēto instrumentu tiek dzēsti, ja aprēķinātās izmaiņas tirgus cenās pārsniedz 20% sakarā ar uzņēmuma rīcības pasākumu.

Dividenžu reinvestēšanas plāns (Dividend reinvestment plans, DRIP)

CFD līgumi saņems naudas izmaksu. Naudas izmaksas CFD līgumiem tiek iegrāmatotas spēkā stāšanās dienā (Ex-date) par vērtību maksājuma datumā (Pay Date).

Dividendes CFD indeksiem

Ja bāzes akcija, kas ir indeksa CFD daļa, izmaksā dividendes, indeksa CFD cena tiek koriģēta, lai atspoguļotu šo dividendi. Piemērojamo dividendžu svērtā proporcija indeksa CFD ietvaros tiek ieskaitīta klienta kontā garajām pozīcijām un noņemta no konta īsajām.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka DAX30 ir kopējo ienākumu indekss (Total Return Index), kas nozīmē, ka dividenžu izmaksa ir iekļauta indeksa cenā.

Indeksa Dividendes = Akciju Dividendes * Akciju skaitu indeksā / Indeksa dalītājs*

* dalītājs: ir apjoms, kas tiek izmantots indeksa vērtības stabilizēšanai, kad indeksa sastāvs tiek mainīts. Suma no visu indeksa sastāvdaļu cenām sadalot ar dalītāju, lai iegūtu normalizētu indeksa vērtību.Dalītājs tiek pakoriģēts kad tiek veiktas kapitalizācijas  izmaiņas indeksa vērtībai.

Dalītājs tiek piekoriģēts kad notiek kapitalizācijas izmaiņas tiek veiktas indeksa sastāvdaļām, ļaujot indeksa vērtībai vienmēr būt salīdzināmai. 

Lai nepieļautu indeksa vērtības izmaiņas šo iemeslu dēļ, visi korporatīvie pasākumi, kuri ietekmē indeksa tirgus kapitalizāciju pieprasa dalītāja koriģēšanu, lai nodrošinātu, ka indeksa vērtības paliek konstantas mementāli pirms un pēc pasākuma. 

Likvidācija

Pozīcijas likvidētās akcijās tiks izņemtas. Likvidācijas ieņēmumi, ja tādi būs, tik allocēti klientam.

Apvienošanās

Obligātās apvienošanās gadījumā klientiem, kuru rīcībā ir CFD pozīcijas, tiek izmaksāts naudā, jaunos CFD vai abos. Izmaksa notiek spēkā stāšanās datumā (Ex-date) saskaņā ar uzņēmuma rīcības noteikumiem. Klientiem nav iespējas balsot par apvienošanos. Termiņš pēc noklusējuma tiek izraudzīts klienta vārdā.

Apvienošanās tiek apmaksātas saskaņā ar zemāk minēto, atkarībā no notikuma iznākuma.

  1. Skaidrā naudā (sadale maksājuma datumā (Pay Date))
  2. Akcijās (sadale spēkā stāšanās datumā (Ex Date))
  3. Skaidrā naudā un akcijās (sadale spēkā stāšanās datumā (Ex-date))

Izvēles dividendes

CFD saņems naudas maksājumu. CFD pozīcijas naudas korekcija tiek iegrāmatota spēkā stāšanās datumā (Ex-date), lai atspoguļotu tirgus cenas pārmaiņas spēkā stāšanās dienā (Ex-date), bet maksājuma faktiskās vērtības norēķins notiek maksājuma datumā (Pay Date).  

Pozīcijas instrumentos, kas nav tirgojami tiešsaistē

Var gadīties, ka uzņēmuma rīcība ietver instrumentu, kas netiek tirgots tiešsaistes režīmā ar Luminor Trade starpniecību. 

Tādā gadījumā CFD pozīcijas jaunos instrumentos, kas nav tirgojami tiešsaistē, iespēju robežās tiek likvidētas. Ieņēmumi tiek pilnībā izmaksāti klientiem.   

Tiesību emisijas

Tirojamas tiesības

Tiesības tiek piešķirtas un grāmatotas atbilstoši proporcijai spēkā stāšanās dienā (Effective Date = Ex-date), un automātiski pārdošanas rīkojimi tiek izvietoti tirgus atvēršanās brīdī. Pēc rīkojuma izpildes saņemtie ieņēmumi no tiesību pārdošanas tiek iegrāmatoti klienta kontā. Ja klients grib piedalīties akciju tiesību piedāvājuma, to viņš var izdarī pērkot papildus akciju tiesības. 

Netirgojamas tiesības 

Jaunas CFD pozīcijas sākotnējā instrumentā tiek piešķirtas un grāmatotas atbilstoši proporcijai un bāzes tiesību emisijas cenai spēkā stāšanās dienā (Effective Date = Ex-date), kad valutēšanas datums ir maksājuma datums (Pay Date).

Akciju prēmijas

Naudas izmaksa tiks alocēta spēkā stāšanās dienā (Ex-date) par vērtību maksājuma datumā (Pay Date).

Atdalīšanās (Spin Offs)

Bāzes akcijas CFD pozīcijas tiek piešķirtas spēkā stāšanās datumā (Ex-date). Klienti ar īso pozīciju tiek debitēti, bet klienti ar garo pozīciju - kreditēti. 

Akciju dividendes

CFD tiek piešķirti spēkā stāšanās dienā (Ex-date) par vērtību maksājuma datumā (Pay Date). Klienti ar īso pozīciju tiek debitēti, bet klienti ar garo pozīciju - kreditēti. 

Akciju pārdale / atgriezeniskā akciju pārdale (Stock Splits / Reverse Stock Splits)

Jaunas CFD pozīcijas tiek piešķirtas spēkā stāšanās datumā (Ex-date).

Īpašas uzņēmumu aktivitātes

Īpašas un retas uzņēmumu aktivitātes, kas neatbilst minētajiem aprakstiem, arī ir iespējamas.

Luminor Bank tiek galā ar šādu uzņēmumu rīcību klienta interesēs tādā mērā, kādā to pieļauj laiks un darbības procedūras.  

Atpirkšanas piedāvājumi

Klientiem ar CFD pozīcijām netiek piedāvāta atpirkšana.