Uzņēmumiem | Luminor
Valūtas riska pārvaldīšana

Gandrīz katrs uzņēmums, kuram ir biznesa attiecības ārzemēs, ir pakļauta valūtas riskam. Svārstības valūtas kursos būtiski ietekmē finanšu rādītājus. Līdz ar to ir daudz noderīgāk hedžēties pret nelabvēlīgām valūtas kursa svārstībām, nevis cerēt, ka valūtas maiņas kursi mainīsies par labu korporāciju interesēm. Līdz ar to ienākumus varēs paredzēt daudz precīzāk un biznesi būs daudz veiksmīgāki, kad:

  • eksportējiet preces un pakalpojumus, kad pircēji maksā citā valūtā nekā eiro
  • importējiet preces un pakalpojumus, kad uzņēmumam jāmaksā valūtā citā nekā eiro
  • visos citos gadījumos, kad ienākumi un izdevumi ir dažādās valūtās 

Tipiski finanšu instrumenti hedžēšanai pret izmaiņām valūtas cenā:

  • forwards, kad valūtas kurss ir noteikts šajā brīdī, un norēķini tiek veikti nākotnē
  • opcijas, kas piešķir tiesības, bet ne pienākumu pirkt vai pārdot valūtu nākotnē par iepriekš noteiktu valūtas kursu

Abi instrumenti ir pieejami Luminor Trade platformā, kas piešķirs papildus elastīgumu, pārvaldot valūtas risku.

Forward vs. Opcijas

Instruments Forward Opcijas
Valūtu pāri 130 valūtas pāri 40+ valūtas pāri
Minimālais tirdzniecības apjoms 5000 valūtas vienību 10 000 valūtas vienību
Pozīciju iztecēšanas termiņš No 3 dienām līdz 12 mēnešiem No 3 dienām līdz 12 mēnešiem
Pozīciju aizvēršana Var tikt aizvērtas pirms beigu termiņa Var tikt aizvērtas pirms beigu termiņa
Forward pozīciju pārnešana uz nākamo dienu Automātiska (detaļas zem tabulas) -
Opciju izmantošana - Skaidrā naudā vai atvērta pozīcija
Norēķinu kārtība Norēķini par aizvērtām pozīcijām tiek veikti skaidrā naudā Norēķini par aizvērtām pozīcijām tiek veikti skaidrā naudā
Vienkārša dokumentācija Pēc katra darījuma tiek piešķirts izprintējams apstiprinājums Pēc katra darījumi tiek piešķirts izprintējams apsitprinājums

Forward  pozīciju pārnešana uz nākamo dienu - nav neierasti, ka beigu termiņus ir nepieciešams mainīt. Šajā gadījumā forward pozīciju pārnešana uz nākamo dienu ir nepieciešama, lai turpinātu būt hedžētiem pret valūtas risku. Luminor Trade automātiski pārnes pozīciju uz nākamo dienu, līdz Jūs aizverat savu pozīciju.

Svarīga piezīme! Norēķini tiek veikti vienīgi uz cenas starpību.

Izejvielu cenu hedžēšana

Tkarībā no tirgus konjuktūras, uzņēmumi, kas realizē vai iegādājas izejvielas ar piegādi nākotnes periodā ir pakļauti cenu svārstību riskam. Cenu pieauguma vai krituma dēļ, izejvielu ieguve vai pārstrāde var kļūt nerentabla. Piekļuve fjučeru (nākotnes darījumu kontrakti) tirgum dod iespēju maksimāli minimizēt riskus, kas ir tieši saistīti ar uzņēmuma darbību.

Vai var pieņemt, ka fjučeru cena ir tirgus prognoze? No vienas puses – jā, jo jebkurā laika posmā fjučeru cena atspoguļo kā pircēju tā pārdevēju gaidas, attiecībā pret noteikto piegādes laiku nākotnē. Tādā veidā, fjučeru cena palīdz nodibināt balansu starp ražošanu un patēriņu. No otras puses – nē, jo fjučeru cena – ir cenu prognoze, kas ir pakļauta nepārtrauktām izmaiņām. Fjučeru cenu korekcija atspoguļo papildus informāciju par pieprasījuma un piedāvājuma izmainām līdz tikko šāda veida informācija ir pieejama.

Hedžēšana tulkojumā no angļu valodas „hedge” ir aizsardzība, apdrošināšana. Ar hedžēšanu, pēc būtības, saprot viena instrumenta izmantošanu, lai samazinātu risku, kurš ir saistīts ar nelabvēlīgo tirgus faktoru ietekmi uz cita, ar to tieši saistītā, instrumenta cenu. Citiem vārdiem kapitālieguldījumu līdzsvarošana. Fjučeru tirdzniecības apstākļos šāda veida definīcija ļoti labi atspoguļo hedža būtību kā darījuma līdzsvarošanu, izveidojot pozīciju fjučeru tirgū kas ir pretējā tekošai pozīcijai skaidras naudas tirgū (reālam darījumam). Hedžēšana ir balstīta uz tā, ka cenu izmaiņas skaidras naudas tirgū un fjučeru tirgū ir savstarpēji saistīti. Nav obligāti, ka cenu kustība ir identiska, bet parasti tā ir tik līdzīga, ka skaidras naudas tirgū pastāv iespēja novērst zaudējumu risku tuvu nullei atverot pretējo pozīciju fjučeru tirgū. Pretējas pozīcija ieņemšana dod iespēju kompensēt zaudējumu vienā tirgū uz otra tirgus rēķinā. Tādā veidā, tas, kas hedžē skaidras naudas tirgū var nofiksēt darījuma cenu tagad, bet pats darījums notiks pēc dažiem mēnešiem.

Piemērs

Pieņemsim, ka tagad ir jūlijs un Jūs plānojat pirkt graudus novembrī. Skaidras naudas tirgū graudu cena jūlijā ar piegādi novembrī sastāda 221EUR/t, bet Jūs uzskatāt, ka līdz darījuma veikšanas laikam cena varētu uzkāpt. Lai pasargāt sevi no neparedzēta cenu kāpuma, Jūs pērkat decembra fjučeri uz graudiem par 221EUR/t. Kāds būs rezultāts, ja līdz novembrim cenas uz graudiem pieaugs par 20 EUR par tonnu? 

  Skaidras naudas tirgus N'ākotnes darījumu (futures) tirgus
Jūnijs, 2012

Graudu fiziska pirkšana par 221 EUR/t

Fjučera pirkšana ar izpildi decembrī par 221 EUR/t

Novembris, 2012

Graudu fiziska pirkšana par 241 EUR/t

Fjučeru pārdošana ar izpildi decembrī 241 EUR/t

Rezultāts Zaudējumi 20EUR/t Peļņa 20 EUR/t
Graudu fiziska pirkšana 241 EUR/t
Peļņa fjučeru tirgū

– 20 EUR/t

Tīra pirkuma cena 221 EUR/t

Piemērā tika apskatīta situācija, kad augstāka graudu cena skaidras naudas tirgū kompensējās ar peļņu fjučeru tirgū.

Un otrādāk, ja līdz novembrim cena pazeminātos par 20 EUR/t zemāka graudu cena skaidras naudas tirgū kompensētu zaudējumus fjučeru tirgū. Tīra pirkuma summa paliktu nemainīga 221EUR/t.

  Skaidras naudas tirgus Nākotnes darījumu (futures) tirgus
Jūnijs, 2012

Graudu fiziska pirkšana par 221 EUR/t

Fjučera pirkšana ar izpildi decembrī par 221 EUR/t

Novembris, 2012

Graudu fiziska pirkšana par 241 EUR/t

Fjučeru pārdošana ar izpildi decembrī 241 EUR/t

Rezultāts Zaudējumi 20EUR/t Peļņa 20 EUR/t
Graudu fiziska pirkšana 241 EUR/t
Peļņa fjučeru tirgū

– 20 EUR/t

Tīra pirkuma cena 221 EUR/t

* Visi aprēķini piemēros ir indikatīvi un var neatbilst reāliem tirgus datiem.

Nezināt, kā īstenot valūtas kursa vai izejvielu cenu risku pārvaldīšanu? Vai arī gribat saņemt ātru atbildi uz savu jautājumu tagad? Sazinieties ar Luminor Trade komandu pa telefonu:  +371 6707 7186 (darba laikus varat redzēt lapas apakšā).