Forex cenas | Luminor

FX tagadnes (Spot) valūtas darījumu spredi normālos tirgus apstākļos ir fiksēti.

 

Pozīcijas pārnešanas uz nākamo dienu kredīts vai debets (Tom/Next credit or debit)

Pozīcijas pārnešana uz jaunu valutēšanas datumu izraisa korekcijas atvēršanas cenā (uz augšu vai uz leju). Pozīcijas pārnešanas debets vai kredīts ir „mijmaiņas punktu” ("Swap Points") un procentu, kas tiek aprēķināti no atvērtās pozīcijas nerealizētās peļņas vai zaudējumiem, summa.

Mijmaiņas Punkti (Swap points)

Mijmaiņas punkti, kurus izmanto aprēķinos, veidojas no pozīcijas pārnešanas uz nākamo dienu mijmaiņas izpildes (Tom/Next swap feed) no Tier-1 bankas ar uzcenojumu, kas atbilst +/- 0,40% no ikdienas tirgus vienas nakts (overnight) procentu likmēm, pieskaitot procentu daļu, kas aprakstīta zemāk sadaļā „Procenti no nerealizētās peļņas un zaudējumiem”

Uzkrātie mijmaiņas punkti un procentu daļa tiek pieskaitīti vai atņemti no pozīcijas iepriekšējās dienas atvēršanas cenas. Lai nodrošinātu pilnu caurspīdīgumu, banka vienreiz dienā publicē mijmaiņas punktus (swap points), kas tiek izmantoti pozīcijas pārnešanai uz nākamo dienu (tom/next rollover). Apskatiet "Vēsturiskie Swap points" zemāk.

 

Procenti no nerealizētās peļņas vai zaudējumiem

Negūtā peļņa vai zaudējumi tagadnes valūtas darījuma pozīcijā, kas tiek pārnesta no vienas dienas uz nākamo, ir pakļauti procentu kredītam vai debetam. Ikdienas tirgus nakts procentu likme tiek piemērota ar +/- 0.75% uzcenojumu. Tie tiek pievienoti mijmaiņas punktiem, lai aprēķinātu pārnešanas kredītu vai debetu.

Nerealizētā peļņa vai zaudējumi tiek aprēķināti kā starpība starp sākotnējo tirdzniecības likmi (kas var tikt koriģēta par iepriekšējām pozīciju pārnešanām uz nākamo dienu (Tom/Next rollovers)) un tirgotās valūtas pāra dienas beigu likmi plkst. 17:00 pēc Austrumu standarta laika (Ņujorkas laika).

Valūtām, kuras ietekmē īpaši tirgus apstākļi, tiek piemērota tirgotās valūtas pāra likme plkst. 08:15 pēc CET laika.