FX Opciju tirdzniecības nosacījumi | Luminor

Izpildes metodes izvēle

Forex Vaniļas Opcijas, kas ir 'in the money' stāvoklī, tiek automātiski izpildītas plkst. 10:00 pēc Austrumu zonas laika (EST, Ņujorkas laiks) termiņa beigu dienā. Tās pēc noklusējuma tiek konvertētas uz spot pozīciju.

Līdz brīdim, kad līdz izpildei atlikusi viena stunda, Jūs varat izvēlēties starp spot pozīcijas saņemšanu ('spot') vai automātisku iziešanu no spot pozīcijas pēc spred vidējās cenas izpildes brīdī ('cash'). Izpildes metodi iespējams mainīt neierobežotu reižu skaitu.

Cash' izpildes metode vienmēr notiek pa spreda vidējo cenu pat nestabila tirgus apstākļos. 

Izvēloties 'spot' izpildes metodi, spot pozīcijai tiek piemērota parastā peļņa/zaudējumi, ja spot cena atšķiras no izpildes cenas. Ja izpildes laikā Jums jau ir atvērta pretēja (offsetting) pozīcija, ar izpildīto pozīciju tiks aizvērta nākamajā dienā. '

Automātiskā izpilde

Vairums rīkojumu saistībā ar FX Vaniļas Opcijām tiek izpildīti automātiski. Tas nozīmē, ka visi rīkojumi zem automātiskās izpildes limita, kurš ir atkarīgs no konkrētā instrumenta, deltas un termiņa, tiek pieņemti bez manuālas apstrādes no dīleru puses.

Automātiskās izpildes limiti ir redzami tirdzniecības platformās sadaļā „Forex Opciju tirdzniecības noteikumi” (Forex Options Trading Conditions).

Ņemiet vērā, ka automātiskās izpildes limiti var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma nestabila vai nelikvīda tirgus apstākļos.

Tirdzniecība ar kotāciju (Trade on quotes)

'Zaļās' opciju cenas nozīmē, ka tās nepārsniedz automātiskās izpildes limitus. 'Dzeltenās' opciju cenas, norāda uz to, ka automātiksās izpildes limits ir pārsniegts un prasa, lai Jūs pieprasāt kotāciju (RFQ) kas nozīmē, ka dīleris Jums kotēs cenu manuāli. Tādējādi Jums pieejamā opciju izpildes cena būs tirdzniecības faktiskā cena, kas Jums būs zināma jau iepriekš – “tas, ko Jūs redzat, ir tas, ko Jūs saņemat”, bez nekādām nobīdēm izpildē.'

Luminor Bank neietur papildus komisija par kotāciju pieprasījumu no dīlera.

*normālos tirgus apstākļos.

Termiņa beigu veids (Expiration Style)

Luminor Bank piedāvā Eiropas stila FX Vaniļas Opcijas, kas nozīmē, ka opcija tiks izpildīta vai beigsies tikai beigu datumā plkst. 10:00 pēc Austrumu zonas laika (Ņujorkas laika). Pozīcijas nav iespējams izpildīt pirms termiņa beigām.

Tā kā Luminor Bank vienmēr norāda gan pirkšanas (bid), gan pārdošanas (offer) cenas, Jūs vienmēr varat slēgt savu pozīciju pirms termiņa par tirgus aktuālo cenu. Tādā gadījumā garās un īsās pozīcijas tiks savstarpēji aizvērtas pirms termiņa beigām.

Brīdinājums par risku FX Opcijām (Risk Warning for FX Options)

Jums jāapzinās, ka, pērkot FX Opcijas, Jūsu iespējamie zaudējumi var būt par Opciju samaksātās prēmijas apmērā plus jebkādas komisijas vai darījumu izmaksas, kas tiek piemērotas šiem darījumiem, ja opcija nesasniedz attiecīgo cenu (strike price) beigu termiņā.

Atsevisķi opciju tirgi darbojas uz nodrošinājuma pamata, saskaņā ar kuru pircējiem nav jāmaksā pilna opciju prēmija pirkšanas brīdī. Līdz ar to var rasties situācija, ka Jūs tiksiet aicināts samaksāt starpību līdz pilnas prēmijas līmenim. Ja Jūs to nespējat veikt, Jūsu pozīcija var tikt slēgta vai likvidēta.

Ja Jūs izrakstāt (pārdodat) opciju, risks ir ievērojami lielāks nekā pērkot opciju. Jums var būt nepieciešams nodrošināt maržu, lai uzturētu savu pozīciju, un zaudējumi var krietni pārsniegt saņemto prēmiju.

Pārdodot opciju, Jūs uzņematies juridiskas saistības pirkt vai pārdot bāzes aktīvu, ja opcija izpildās Jums nelabvēlīgā līmenī. Nav nozīmes tam, cik lielā mērā tirgus cena ir atkāpusies no izpildes cenas. Ja Jums jau pieder bāzes aktīvs, kuru Jūs esat apņēmies pārdot, Jūsu risks būs limitēts.

Ja Jums nepieder bāzes aktīvs (nesegta opcija jeb “uncovered call option”), risks var būt neierobežots. Tikai pieredzējušām personām vajadzētu apsvērt iespēju par nesegtu opciju izrakstīšanu un arī tikai pēc tam, kad tiek nodrošināts detalizēts piemērojamo noteikumu un potenciālā riska pārskats.