FX rīkojumi un izpilde | Luminor

Pieejamie rīkojumi veidi

Ir pieejami visi tirgus standarta rīkojumu veidi, tas ir – tirgus rīkojumi (Market), limita rīkojumi (Limit) un dažāda veida Stop-rīkojumi.

Trailing Stop ir Stop-rīkojums, kura cena mainās līdz ar tirgus cenu, un tas ir pieejams visiem Stop-rīkojumu veidiem.

Visi Stop-rīkojumi un limita rīkojumi ir iesniedzami kā:

Tirgus rīkojumi

Tirgus rīkojums valūtas pārim un summai pietiekamas likviditātes ietvaros tiek izpildīts tāpat kā tagadnes valūtas darījuma rīkojums, kas iesniegts tieši Tirdzniecības Modulī (t.i. 'Trade on Quote'), izņemot to, ka tirgus rīkojums nekad netiks atteikts (kā rezultātā pastāv negaidītas būtiskas cenas svārstības risks).

Tirgus rīkojumi vienmēr tiek izpildīti par aktuālo pieejamo cenu norādītajam apjomam.

Limita rīkojumi

Limita rīkojumi tiek izmantoti, lai pie noteikta cenu līmeņa fiksētu peļņu vai atvērtu darījumu:

Limita rīkojumi lielākoties tiek izpildīti par limita cenu. Tomēr ir iespējama izpilde par labāku cenu lielu cenu pārrāvumu (gap) laikā, piemēram, tirgus atvēršanas periodā (pirmdien, plkst. 5:00 pēc Sidnejas laika) vai jaunumu paziņošanas laikā. Limita rīkojumi nekad netiek izpildīti par cenu, kas ir sliktāka par sākotnēji iesniegto limita rīkojuma cenu.

Stop rīkojumi

Stop rīkojumi parasti tiek izmantoti, lai ierobežotu zaudējumus noteiktajā cenu līmenī. Visi Stop rīkojumi tiek izpildīti pretējā spreda pusē. Šādi rīkojumi parasti ir izpildīti stop līmenī, pielāgoti tā brīža aktuālajam spredam. 

Stop rīkojumi tiek izpildīti ar caurspīdīgām cenām un lielākā daļa rīkojumi tiek izpildīti pie klienta noteiktā paredzamā līmeņa. 

Stop rīkojums pirkšanai tiek uztverts kā Stop if Bid rīkojums. Stop rīkojums pārdot tiek uztverts kā Stop if Offered rīkojums. Stop if Bid rīkojums parasti tiek izmantots, lai ierobežotu zaudējumus no „īsajām” pozīcijām. Stop if Offered rīkojums parasti tiek izmantots, lai ierobežotu zaudējumus no "garajām" pozīcijām.

Šādi rīkojumi ir nepieciešami, lai nepieļautu rīkojumu izpildes uzsākšanu pagaidu lielas cenu starpības (spread) ietekmē, kas var ilgt mazāk par sekundi, nevis reālu pircēju un pārdevēju aktivitāti tirgū. 

Rīkojuma pārvaldes sistēmai ir iestrādāti noteikti klienta aizsardzības mehānismi, kas nodrošina absolūta vairākama darījuma izpildi bez nobīdes. 

Automātiska rīkojumu izpilde

Absolūtais vairākums valūtas rīkojumu, kas tiek iesniegti Trade platformā, tiek izpildīti automātiski, bez jebkādas manuālas apstrādes no dīleru puses.

Ļoti lieliem rīkojumiem ļoti mainīgos tirgus apstākļos (piemēram, laikā, kad tiek publicēti svarīgi ekonomiskie rādītāji) vai darijumos ar nelikvīdiem valūtas pāriem rīkojumu izpildē piedalās dīleri.

Manuāla rīkojumu izpilde

Parasti tikai ļoti nelielai daļai no visiem Trade platformā iesniegtajiem rīkojumiem ir vajadzīga manuāla apstrāde. Šie rīkojumi ir vai nu pārāk lieli pēc apjoma, lai tos varētu izpildīt automātiski attiecībā uz konkrēto valūtas pāri, vai arī tas ir nelikvīds valūtas pāris, vai arī pastāv ārkārtīgi mainīgi un/vai nelikvīdi tirgus apstākļi.

Nelikvīda tirgus apstākļos ir mazāk tirgus dalībnieku, līdz ar to dīleriem ir jāpārbauda cena un vai vēlamā darījuma apjoms tirgū ir faktiski pieejams. Dažiem valūtu pāriem visi rīkojumi var tikt izpildīti manuāli, neatkarīgi no summas. Iemesls tam ir ļoti mazs šo valūtu pāru tirdzniecības apjoms / likviditāte.