CFD Akciju & ETF tirdzniecības nosacījumi | Luminor

Akciju CFD ir piesaistīti bāzes akcijas cenai, tāpēc CFD pirkšanas un pārdošanas spreds līdzinās bāzes akcijas spredam. Tirgojot ar akciju CFD platformā Luminor Trade platformā, tiek piemērota fiksēta komisija procentos no darījuma nosacītās vērtības, nosakot minimumu nelieliem tirdzniecības apjomiem. Ziemeļamerikas fondu biržām komisija tiek aprēķināta centos par katru CFD. .

Tiešsaistes cenas

Tirdzniecība ar akciju CFD pa reālā laika tirgus cenām ar Luminor Trade starpniecību prasa parakstīšanos uz attiecīgajiem biržas datiem.

Korporatīve notikumi (CFD)

Lai arī klientiem, kam ir atvērtas akciju CFD pozīcijas, nepieder bāzes akcijas, viņu pozīciju vērtību ietekmē uzņēmuma rīcība. Pozīcijas un cenas tiek automātiski koriģētas, lai atspoguļotu uzņēmuma rīcību.

Sīkāka informācija par visiem uzņēmumu rīcības veidiem, ko Luminor banka attiecina uz CFD, atrodama sadaļā Korporatīvie notikumi (CFD).

Pirms/Pēc tirgus tirdzniecība

Akciju CFD Eiropā un Āzijas un Klusā okeāna reģionā (ārpus ASV) klientu rīkojumus šiem instrumentiem, rīkojumu vadības sistēma maršrutē uz biržas slēgšanas izsoli, un tie piedalās biržas slēgšanas izsolē.

Rīkojumi, kas izvietoti pēc pastāvīgās tirdzniecības beigām un pirms izsoles, arī piedalās izsolē. Rīkojumi, kas izvietoti pēc tam, tiek pārcelti uz nākamo dienu.

Īso pozīciju atvēršana (short selling)

Atvērot īsās CFD pozīcijas (short selling), jums jāievēro attiecīgā tirgus noteikumi. Piemēram, atverot īsās CFD pozīcijas, iespējams saskarties ar piespiedu pozīciju aizvēršanu, ja Jūsu CFD tiek atsaukti.Tas var notikt, ja bāzes akciju kļūst grūti aizņemties sakarā ar tādiem notikumiem uzņēmumā kā pārņemšana, dividendes, tiesību piedāvājums (un citas apvienošanās un iegādes aktivitātes) vai paaugstināta hedžfondu akciju pārdošanas aktivitāte.​

Vietējie īso pozīciju atvēršanas (Short Selling) ierobežojumi

Sakarā ar tirgus apstākļiem vairākas finanšu institūcijas paziņojušas par noteikumu maiņu attiecībā uz fizisko akciju pārdošanu, ja tās nepieder pārdevējam. Izmaiņas tiek ieviestas, lai pasargātu vērtspapīru tirgus godīgumu un kvalitāti un nostiprinātu investoru uzticēšanos. Līdz ar to izmaiņas var skart saistīto CFD īso pozīciju atvēršanu (short selling).

Klienta pienākums ir interesēties par to, kuri tirgi ievieš aizņemto instrumentu pārdošanas ierobežojumus. To var darīt, sazinoties ar vietējiem finanšu tirgus regulētājiem. Pārdošanai pieejamo aizņemto CFD saraksts ir publicēts CFD tirdzniecības noteikumu (CFD Trading Conditions) sadaļā Luminor Trade tirdzniecības platformā. Account > Trading conditions > CFD Stock/Index Instrument List.

Aizņemšanās maksa īsajām CFD pozīcijām

Aizņemšanās maksa tiek piemērota Jūsu īsajām akciju CFD pozīcijām, kas tiek turētas pa nakti. Aizņemšanās maksa ir atkarīga no akciju likviditātes un var būt nulle (0) augstas likviditātes akcijām. Plašāk par aizņemšanas maksām varat iepazīties sadaļā CFD Cenas.

Rīkojumu izpilde

Tiek atbalstīti Market, Limit un Stop rīkojumi. Pieejami ir arī Stop Limit un Trailing Stop rīkojumi (rīkojums seko līdzi tirgum). Jūs varat iesniegt If Done un One Cancels Other (OCO) nosacījumu rīkojumus.

Tirgus rīkojumi

Luminor Trade var izvēlēties konvertēt tirgus rīkojumus uz agresīvajiem limita rīkojumiem. Tam jāatbilst biržas ierobežojumiem un starptautiskajiem noteikumiem.

Tirgus rīkojumi var tikt arī pakļauti konvertācijai no Jūsu brokera puses, kas izpilda rīkojumu, to pašu iemeslu dēļ.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka klients ir atbildīgs par to, lai pārbaudītu, vai rīkojums tiek izpildīts tirgū pēc iesniegšanas. Luminor banka neatbild par izpildes kļūmēm šī iemesla dēļ.

 

Birža
NYSE MKT (AMEX – American Stock Exchange)
London Stock Exchange (LSE_SETS)
Oslo Børs/Oslo Stock Exchange (OSE)
NASDAQ OMX Copenhagen (CSE)
NASDAQ OMX Helsinki (HSE)
BME Spanish Exchanges (SIBE)

Poland - Warsaw Stock Exchange (WSE)

Brokeru tirgus rīkojumi var tikt iesniegti biržā tikai aktīvas tirdzniecības laikā, izņemot gadījumus, kad notiek balansēšana. Attiecībā uz jebkuru šādu rīkojumu, lai tas tiktu pieņemts, vismaz vienam pretējam Limit rīkojumam ir jāgaida izpildi. Brokeru tirgus rīkojumi tiek izpildīti par labāko pretējo cenu vai, ja tāda situācija var būt, pārdošanas rīkojums, kas gaida izpildi. Ja kāds Tirgus rīkojums ir daļēji izpildīts, neizpildītā daļa kļūs par Limit rīkojumu pie pēdējās cenas.

US - American Stock Exchange (AMEX)

Dēļ ierobežota rīkojumu skaita American Stock Exchange (AMEX) biržā Luminor Trade neatbalsta tirgus rīkojumus šajā biržā. Klientiem to vietu vajadzētu lietot Limit rīkojumus.

Ja Jūs sastopaties vai rodas aizdomas par kļūdām ar Jūsu rīkojiem, konaktējeties ar Luminor Trade pārstāvjiem nekavējoties.

Limita rīkojumi (Limit Orders)

Limita rīkojums ir rīkojums par akcijas pirkšanu pa cenu, kas nav augstāka par iepriekš noteikto, vai par akcijas pārdošanu pa cenu, kas nav zemāka par iepriekš noteikto.

Piemēram, pirkšanas limita rīkojums var tikt izpildīts tikai pa limita vai zemāku cenu. Pārdošanas limita rīkojums var tikt izpildīts tikai pa limita vai augstāku cenu. Priekšrocības slēpjas tajā, ka tirdzniecības dalībnieks nosaka minimālo kontroli pār rīkojumu.

Stop rīkojumi

Stop rīkojums pēc definīcijas ir rīkojums par tūlītēju izkļūšanu no pozīcijas (sell stop) vai iekļūšanu pozīcijā (buy stop). Stop rīkojumi parasti tiek izmantoti, lai izietu no pozīcijām un pasargātu ieguldījumus gadījumā, ja tirgus kustās pret atvērto pozīciju.

ASV Stop un tirgus rīkojumi

ASV tirgos rīkojumus iespējams izpildīt pirms tirdzniecības uzsākšanas primārajā biržā. Tirgus rīkojumi, kas iesniegti pēc 09:30 pēc EST laika, netiek izpildīti pirms akciju tirdzniecības uzsākšanas primārajā biržā. Stop rīkojumi tiek aktivizēti pa primārā tirgus cenām un ievēro augstāk minētos maršrutēšanas noteikumus attiecībā uz tirgus rīkojumiem. Tā kā daži stop rīkojumi tiek apstrādāti manuāli, atsevišķos gadījumos var rasties aizkavēšanās.

Daļēja izpilde

Limita rīkojumi var tikt izpildīti daļēji, un atlikusī summa paliek tirgū kā limita rīkojums un var tikt izpildīta rīkojuma termiņa laikā.

Tirgus rīkojumi var tikt izpildīti vairākos līmeņos; samaksātā cena būs vidējā visu izpilžu cena.