Forex tirdzniecības nosacījumi | Luminor

Fiksēti Bid/Ask spredi galvenajām valūtām

Luminor Bank kotē cenas, balstoties uz fiksētu cenu starpību (spread), kas tiek noteikta kā starpība starp pirkšanas (Bid) un pārdošanas (Ask) cenām. Spreds konkrētam valūtu pārim, ko Jūs redzat Jūsu tirdzniecības platformā, ir cena un likviditāte, kas ir domāta tieši Jums - atbilstoši „tas, ko Jūs redzat, ir tas, ko Jūs saņemat” principam.

Spreds ir atkarīgs no valūtu pāra un vēlamās darījuma summas.

Tādos netipiskos tirgus apstākļos, kādi rodas tieši pirms un pēc svarīgu ekonomisko rādītāju publicēšanas, nestabilu tirgus apstākļu periodos vai nelikvīdā laikā, piemēram, tirgus atvēršanās brīdī, agrīnā Āzijas laika zonā, vēlā Ņujorkas laika zonā, valutēšanas datuma maiņas brīdī, spreds var būt lielāks par publicētajiem fiksētajiem sprediem.

Trade Ticket krāsas

Trade Tickets (darījumu marķējumi) tirdzniecības platformās ir dažādās krāsās, lai informētu par norādītās cenas pieejamību:

Ja cena tiek uzrādīta ar zaļu marķējumu, rīkojums tiks izpildīts automātiski par norādīto tiešsaistes cenu. Ļoti retos gadījumos rīkojums var tikt atcelts, ja cena ir būtiski mainījusies. Trade platformas tickets (darījumu marķējumi) norāda uz norādītās cenas pieejamību:

Tirdzniecība atbilstoši kotācijai (Trade on Qoutes)

Metode, kas tiek izmantota, veicot Forex darījumus Trade platformā, ir ‘Tirdzniecība atbilstoši kotācijai’ (Trade on Quotes). („Tas, ko Jūs redzat, ir tas, ko Jūs saņemat.”)

Noklikšķinot uz „zaļās” tirdzniecības cenas, darījums tiks veikts par šo konkrēto cenu. Ļoti retos gadījumos darījums var netikt izpildīt. Ja cena mainījusies ļoti strauji - uz augšu vai leju - no brīža, kad darījuma rīkojums ir iesniegts, līdz brīdim, kad rīkojums ir pieņemts Trade platformā, darījuma pieprasījums var tikt atteikts. Šis var notikt situācijās, kad cena ir mainījusies par sliktu klientam, gan arī, kad izmaiņas notikušas par labu klientam.

Tirdzniecība dažādiem apjomu līmeņiem

Dažādi spredi ir piedāvāti dažādiem tirdzniecības apjomu līmeņiem. Spreds ir visciešākais zemākajam tirdzniecības apjomu līmenim. Tirdzniecībai ar lielākiem apjomiem virs augstākā līmeņa cenas ir pieejamas pēc kotācijas pieprasījuma (RFQ).  Dziļa likviditāte noņem aizkavēšanos un nepieciešamību pēc manuālas iejaukšanās galvenejiem un visbiežāk tirgotajiem valūtu pāriem.

Katru reidzi, kad Jūs veicat tirdzniecību, pārlādēšanas periods iesākas. Ja Jūs turpināt veikt secīgus darījumus tajā pašā valūtas pārī pārlādēšanas perioda ietvaros, spredi var kļūt platāki virs fiksētajiem sprediem, jo Jums piemērotā likviditāte samazinās. Pēc divdesmit (20) sekundēm bez nekādas jaunas tirdzniecības aktivitātes pārlādēšanas periods beidzas un pilnīga nodrošinātā likviditāte un standarta spredi ir atkal pieejami. Ja Jūs veicat tirdzniecību biežāk kā pēc 20 sekunžu intervāla, spredi var paplašināties vairāk kā norādīts cenu tabulā.

Pozīcijas pārnešanas uz nākamo dienu (Tom/Next Rollover)

Visām atvērtajām valūtas darījumu pozīcijām, kas paliek atvērtas uz nākamo dienu (overnight), debeta vai kredīta procentu likme tiek pārvērtēta, lai atspoguļotu pozīcijas pārnešanu uz jauno valutēšanas datumu. Darbība ar nosaukumu Tom/Next Rollover (tommorow next rollover) tiek piemērota tagadnes valūtas maiņas darījumu (Spot) pozīcijām, kas tiek turētas plkst. 17:00 pēc Austrumu standarta laika (Ņujorkas laika) jebkurā tirdzniecības dienā.

„Pārnešana uz nākamo dienu” veidojas no divām daļām, proti, tom/next mijmaiņas punktiem (Swap Points) un negūtās peļņas vai zaudējumu finansēšanas. Kopējais uzkrātais pārjaunotais kredīts vai debets tiek pieskaitīts pie/atņemts no iepriekšējās pozīcijas atvēršanas brīža cenas.

Minimālā darījumu summa

Vairumam valūtas pāru tā ir 5000 bāzes valūtas vienības, lai gan ir iespējamas variācijas. Dārgmetālus iespējams tirgot pat tad, ja to apjoms ir tikai 1 unce.

Darījumus nav iespējams veikt, ja to apjoms ir mazāks par minimālo darījuma apjomu (izņēmums ir atvērto pozīciju slēgšana, kas var tikt veikta arī par apjomu zem minimālā).

Pilnu aprakstu varat aplūkot cenu sadaļā.

Valūtas tirdzniecības darījumu veikšanas laiks

Trade platformā ir atvērta valūtas darījumu veikšanai no pirmdienas rīta (plkst. 5:00 pēc Sidnejas laika) līdz piektdienas pēcpusdienai (plkst. 17:00 pēc Austrumu standarta laika (Ņujorkas laika)).

Tomēr atsevišķiem valūtu pāriem ir īpašs tirdzniecības laiks, kas norādīts tabulā zemāk

Valūtas pāris Tirdzniecības laiks
RON 08:15 to 17:00 CET
ILS 07:00 to 17:00 CET
SAR, AED 07:00 to 15:00 CET
RUB 07:00 to 16:00 GMT*
HRK 07:00 to 15:00 GMT
Metals (XAU, XAG, XPD, XPT)** 18:00 to 17:00 EST (Ņujorkas laiks)

* Ja likviditāti nevar atrast kādā konkrētā valūtas tirgū, šie tirdzniecības sākuma laiki var tikt papildus saīsināti attiecīgajā dienā.

** Visiem dārgmetālu valūtu pāriem tiek piemēroti īpaši tirdzniecības sākuma laiki ASV valsts brīvdienās, lai atspoguļotu tirdzniecības laikus dārgmetālu nākotnes darījumu (futures) tirgos..

Valutēšanas datumi

Vairumam FOREX tagadnes (Spot) darījumu pozīciju valutēšanas datums ir T+2. Tas nozīmē, ka norēķini notiek divu darba dienu laikā pēc izpildes dienas. Ir arī daži izņēmumi: USDTRY, USDRUB un USDCAD, kam valutēšanas datums ir T+1.

Trade platformas norēķini par FOREX tagadnes valūtas (Spot) darījumu pozīcijām nenotiek. Tā vietā atvērtās pozīcijas tirdzniecības dienas beigās tiek pārnestas uz jaunu valutēšanas datumu, kā aprakstīts augstāk sadaļā "Pozīciju pārnešana uz nākamo dienu (Tom/Next Rollover)".

FIFO (First in, first out)

Veicot savstarpēju aprēķinu par atvērtajām valūtas pozīcijām, Trade platforma izmanto FIFO ("pirmais iekšā - pirmais ārā") principu, kas nozīmē, ka pirmā Jūsu atvērtā pozīcijā arī ir pirmā, kas tiek slēgta.

Piemērs: Jūs tirgojat ar EURUSD un atverat šādas pozīcijas:

  1. Pirkt 1 mln EURUSD
  2. Pirkt 3 mln EURUSD
  3. Pārdot 1 mln EURUSD
  4. Pārdot 2 mln EURUSD

Kopējā summa: pirkt (long) 1mln EURUSD

FX NOP Vērtība

The FX NOP (Net Open Position Value) vērtība ir summa no visiem īsajiem (short) atsevišķu pozīciju darījumiem visās valūtās, konvertēti uz bāzes konta valūtu.

Ja Jūsu FX NOP vērtība pārsniedz FX NOP robežu, Jums būs iespēja tikai izvietot FX tirdzniecības darījumus, kas aizver pozīcijas vai samazina FX NOP vērtību. Ja Jūs esat pārkāpis FX NOP robežu un mēģināt tirgoties pāri šai robežai, kļūdas paziņojums informē Jūs, ka NOP robeža ir pārkāpta.

Sadalījumu konkrētas valūtu darījumiem, ko izmanto, lai aprēķinātu FX NOP vērtību, var atrast Trade platformā zem "Account" - "Account Exposure".

FX Forward Outrights Tirdzniecības nosacījumi

Izvēlēties savu valutēšanas dienu

FX Forward Outrights darījumi tiek veikt ar iepriekš noteiktu valutēšanas dienu nākotnē.

Jūs varat izvēlēties sev vēlamo valutēšanas datumu nākamo divpadsmit mēnešu periodā kādam no vairāk kā 115 valūtas pāru, kas tiek tirgoti kā FX Forward Outrights. Jūs varat izvēlēties jebkuru valutēšanas datumu, ne tikai standartizētos termiņus.

Pozīciju aprēķins (Netting)

Slēgtās FX Forward Outrights pozīcijas tiek savstarpēji aizvērtas, kad pozīcijas valutēšanas datums ir vienāds ar esošo tagadnes valūtas maiņas darījuma (spot) valutēšanas datumu, tas ir - kad pozīcija mainās no nākotnes pozīcijas (Forward) uz tagadnes (Spot) pozīciju.

Kad valutēšanas datums neslēgtai Forward Outrights pozīcijai ir vienāds ar esošo tagadnes valūtas maiņas darījuma valutēšanas datumu, pozīcija tiks pārnesta uz nākamo dienu (tom/next rollover), un kopš tā brīža tiks uzskatīta par tagadnes (Spot) pozīciju.