Nākotnes darījumu (Futures) nodrošinājuma prasības | Luminor

Nākotnes līgumi tiek tirgoti ar plecu, ļaujot klientiem izveidot lielāku pozīciju par naudas līdzekļiem, kuri ir izvietoti kā nodrošinājums atvērtaijai pozīcijai. Nodrošinājums (margin) - šī ir summa, kas ir rezervēta Jūsu tirdzniecības kontā, lai segtu iespējamos zaudējumus no atvērtām nākotnes darījumu (futures) pozīcijām.

Vienmēr pastāv risks, ka zaudējumi var pārsniegt sākotnējo nodrošinājumu (margin).

Sākotnējais un Uzturēšanas nodrošinājums

Sākotnējā marža ir nodrošinājums par kontraktu, kas nepieciešams, lai atvērtu nākotnes līgumu pozīciju.

Pēc nākotnes līgumu pozīcijas atvēršanas jums ir jāuztur pieprasītais Uzturēšanas nodrošinājums savā kontā jebkurā laikā.

Papildus nodrošinājuma pieprasījums (Margin Call)

Ja līdzekļi jūsu kontā ir zem Uzturēšanas nodrošinājuma, Jums tiek izvirzīta prasība noguldīt vairāk līdzekļu, lai segtu pozīcijas vai arī slēgtu pozīcijas. Parasti ziņojums tiek nosūtīts ar tirdzniecības platformas starpniecību. Ja situācija netiek labota, Luminor banka var slēgt pozīcijas jūsu vārdā.

Brīdinājums par risku

Nākotnes darījumi (futures) ir maržinālā tirdzniecība. Maržinālajai tirdzniecībai piemīt augsta līmeņa risks attiecībā uz Jūsu kapitālu, ar iespēju zaudēt vairāk nekā jūsu sākotnējo ieguldījumu, un var nebūt piemērota visiem investoriem.

Pārliecināties, ka Jūs pilnībā saprotat riska faktorus un pie nepieciešamības meklējiet neatkarīgu padomu.

Uzturēšanas izmaksas no 2017. gada 1. augusta nākotnes darījumiem (Futures)

Sākot ar 2017. gada 1. augustu nakts (overnight) pozīcijām Futures tiks piemērota uzturēšanas maksa. Uzturēšanas maksa tiks rēķināta, balstoties uz dienas nodrošinājuma prasībām, un tiks iekasēta tikai pozīcijām, kas tiks turētas pa nakti. Finansēšanas likme, kura tiek izmantota, lai aprēķinātu uzturēšanas maksu, sastāv no attiecīgās starpbanku likmes + uzcenojums (1.5%).

Uzturēšanas maksa = Marža * Turēšanas ilgums * (Starpbanku likme + uzcenojums) / (365 vai 366 dienas)