Nodrošinājuma prasības un kredītplecs | Luminor

Ar Trade platformu Jums ir iespēja palielināt savu pozīciju līdz pat 50 reizēm, izmantojot kredītplecu, kas vienāds ar 2% nodrošinājumu nominālajai pozīcijas vērtībai.

Trade platforma pieņem akciju vērtību Jūsu portfelī kā depozītu maržinālajai tirdzniecībai. Vairāk varat izlasīt Akciju tirdzniecības nosacījumos.

Piemērs: Jūs apsverat iegādāties EURUSD 100,000, jo paredzat EUR pieaugt vērtībā pret USD. Trade ticket (darījumu marķējums) platformā uzrādīs nepieciešāmā nodrošinājumu, lai veiktu šo darījumu kā EUR 2,000 (2.0% * EUR 100,000).

Nodrošinājuma prasības katram valūtas pārim ir norādītās Forex Trading Conditions sarakstā Trade platformas tirdzniecības platformā un var arī tikt aplūkotas Cenu sadaļā.

Maržas prasības var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Luminor Bank patur tiesības paaugstināt maržas prasības lielām pozīcijām, tai skaitā klientu portfeļiem, kas tiek uzskatīti par ļoti riskantiem.

Vienmēr pastāv risks, ka zaudējumi var pārsniegt Jūsu noguldīto depozītu. 

Papildus nodrošinājuma pieprasījums (Margin calls)

Jums ir vienmēr jāuztur maržas nodrošinājums tādā apmērā, kāds tas ir norādīts tirdzniecības platformas Konta Kopsavilkumā (Account Summary).

Ja kādā brīdī, kamēr Forex valūtas pozīcija ir atvērta, nodrošinājums, kas nepieciešama, lai uzturētu šo pozīciju, pārsniedz līdzekļus, kas pieejami maržinālajai tirdzniecībai šajā kontā, Jūs pārkāpjat sava līguma noteikumus un Jums ir jānodrošina nodrošinājuma prasības. To ir iespējams izdarīt vienā no zemāk minētajiem veidiem:

Ja nepieciešamais nodrošinājums pārsniedz Jūsu maržas nodrošinājuma apmēru, Luminor Bank var slēgt Jūsu maržas pozīciju Jūsu vārdā (stop-out).

Brīdinājums par risku

Tirdzniecība ar Forex ir maržinālā tirdzniecība. Maržinālā tirdzniecība ir saistīta ar augstu risku attiecībā uz Jūsu kapitālu (ar iespēju zaudēt vairāk par Jūsu sākotnējo ieguldījumu), un tā nav piemērota visiem ieguldītājiem.

Pārliecināties, ka Jūs pilnībā izprotiet visus riskus un pie nepieciešamības meklējiet neatkarīgu padomu.

Apskatiet mūsu Riska brīdinājumu.