Tirdzniecības nosacījumi, maksas un nodrošinājuma prasības | Luminor

Procenti par Luminor Trade izvietotajiem naudas līdzekļiem

Procenti Jūsu galvenajam kontam tiek aprēķināti par Net Free Equity (Neto brīvo kapitālu).

Procenti par subkontiem tiek aprēķināti par Konta vērtību.

Tā kā Net Free Equity tiek aprēķināts par atvērtajām tirdzniecības pozīcijām attiecībā uz visiem Jūsu kontiem, ir svarīgi pārliecināties, ka Jūsu galvenajā kontā ir pieejams pietiekams daudzums naudas.

Pretējā gadījumā Jūs riskējat ar to, ka Jūsu galvenajam kontam tiks aprēķināti debeta procenti, kas pārsniegs par Jūsu apakškontu(-iem) maksājamos kredīta procentus.

"Net Free Equity" definīcija

Net Free Equity definē kā:

Net Free Equity nodrošinājuma finansēšana

Nodrošinājuma prasības "Net free equity" aprēķināšanai var atsķirties no nodrošinājuma prasībām tirdzniecības vajadzībām. Aplūko pilnu sarakstu naudas līdzekļu nodrošinājumam, kas tiek izmantots "Net Free Equity" nodrošinājuma prasību aprēķināšanai.

Lai izvairītos no negatīviem procentiem, pietiekams daudzums naudas līdzekļu ir jātur galvenajā kontā un apakškontos.

Vairāk informācijas par Net Free Equity un aprēķinātajiem procentiem var aplūkot Luminor Trade platformā "Account>Interest details".

Konta vērtības definīcija

Konta vērtību definē kā:

Pievērsiet uzmanību, ka galvenā konta vērtība ir aprakstīta Net Free Equity sadaļā un apakškontu vērtība ir aprakstīta konta vērtības sadaļā.

Procenti konta atlikumam

Luminor bankā izvietotajiem līdzekļiem tiek piemērotas šādas procentu likmes:

Net Free Equity vai Konta vērtība virs 15 000 EUR (vai ekvivalentam):

Pozitīva Net Free Equity vai Konta vērtība līdz 15 000 EUR (vai ekvivalentam)::

Negatīva Net Free Equity vai Konta vērtība:

Informāciju par Net Free Equity un uzkrātajiem procentiem var atrast Luminor Trade platformas sadaļā "Account>Interest Details".
 

Ņemiet vērā! Net Free Equity/Konta vērtībām virs 15 000 EUR procenti par konta atlikumu netiek maksāti, ja starpbanku tirgus piedāvājuma likme (interbank market bid rate) mīnus 3% ir negatīva.

Procentu aprēķins un norēķini

Procenti par konta atlikumu tiek aprēķināti katru dienu plkst. 17:00 pēc Ņujorkas laika un norēķini veikti katru mēnesi - septiņu darba dienu laikā pēc katra kalendārā mēneša.

Valūtas konvertācijas maksa

Automātiska konvertācija darījumiem

Gadījumā, ja konta valūta nesakrīt tirgotā instrumenta valūtu, Luminor Trade automātiski izpildīs valūtas konvertāciju.

Valūtas konvertācijas no tirdzniecības darbībām, kā arī peļņu un zaudējumus aprēķina, izmantojot mid-spread tirgus cenu uz 17:00 pēc Ņujorkas laika, plus/mīnus 0,5%. FX Opcijām valūtas kurss ir plus/mīnus 0,1%.

Valūtas Konvertācijas maksa neattiecas uz maržas nodrošinājumu.  Konvertācija notiek tikai faktiskajiem maksājumiem no vai uz tirdzniecības kontu, piemēram, pērkot/pārdodot akcijas, maksājot/saņemot Opciju prēmijas u.c.

Likme, ko izmanto valūtas konvertācijai Jūsu kontā, tiek parādīta tirdzniecības platformā sadaļā „Izpildītie Darījumi” („Trades Executed”).

Nenotiek automātiska konvertācijas negatīviem konta atlikumiem

Gadījumā, ja būs negatīvs naudas atlikums vienā vai vairākos tirdzniecības kontu un būs pietiekami daudz naudas atlikums citā valūtā (un citā kontā), Luminor Trade netiks automātiski izpildīta valūtas konvertāciju. Apskatiet gidu, kā izvairīties no negatīviem kontu atlikumiem.

Pēc klientu pieprasījuma Luminor banka manuāli konvertēs naudas līdzekļus uz citu apakškontiem (ja šādi apakškonti eksistē). Valūtas maiņa starp klienta apakškontiem tiek izpildīts par Luminor bankas komerciālo valūtas maiņas kursu - tirgus cena plus/mīnus 1%. Valūtas maiņas kursu var uzlabot, ja konvertēti tiek vairāk kā 10 000 EUR ekvivalents.

Turēšanas maksa

Uz šo brīdi netiek piemērotas turēšanas maksa vērtsapīriem Luminor Trade platformā.

Naudas līdzekļu pārskaitījumu maksa

Līdzekļu pārskaitījums uz Luminor Trade (Kā veikt pārskaitījumu?)

Pārskaitot naudas līdzekļus no Luminor bankas konta uz Luminor Trade vietējo maksājumu transakcijas maksu tiek piemērotas: privātpersonām un juridiskām personām.

Līdzekļu pārskaitījums no Luminor Trade (Kā veikt pārskaitījumu?)

Naudas līdzekļu pārsakitīšana no Luminor Trade platformas tiek piemērota fiksēta maksa:

Valūta Maksa
EUR 2,00 EUR
USD 2,70 USD
GBP 1,70 GBP
NOK 17,00 NOK
SEK 18,00 SEK

Gadskārtējā atskaitīšanas maksa ASV ienākumiem

Gadskārtējā maksa par ASV ienākumiem ir 90 USD. Tā tiek maksāta reizi gadā 2. ceturkšņa laikā. Maksa tiek atskaitīta no klienta Luminor Trade konta. Ja klientam ir naudas līdzekļi citā valūtā, tad tiek veikta valūtas maiņa. Vairāk informāciju par gadskārtējo atskaitīšanas maksu lasiet šeit.